diumenge, 19 d’octubre de 2014

Parlem de "caminants" pels camins

Al llarg de dues temporades hem anat resseguint camins que poc o molt ens han descobert indrets i fets del Penedès. Però no ha estat la nostra època la que ha descobert el senderisme ni l'interès per conèixer el nostre país. Aquest interès té a casa nostra un origen ja llunyà que ens porta al 1876. Aquesta data és la podem agafar com a referent per parlar d'excursionisme, entès com una activitat més enllà de l'esport. Enguany parlarem de camins, però ho farem de la ma dels “caminants” que ens van precedir.

El 26 de novembre de 1876 un grup de joves va fundar l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques amb la finalitat de:

"(...) recorrer lo territori de Catalunya á fí de coneixer, estudiar y conservar tot lo que hi oferescan de notable la naturalesa, la historia, l’art y la literatura, en totas llurs manifestacions, així com las costums características y las tradicions populars del país; propagar aqueixos coneixements; y fomentar las excursions per la nostre terra pera conseguir que sia degudament coneguda y estimada.

El 1878, dos anys després de la fundació, l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques es va escindir, donant lloc a la creació de l’Associació d’Excursions Catalana, la qual tenia per objectiu estudiar i fer conèixer les belleses naturals i artístiques, les tradicions, els monuments i les antiguitats, els costums, la música i els cants populars, les particularitats del català als diferents indrets del país.

Com podem veure, ambdues compartien interessos i, de fet, anys després, el 1891, es van unificar donant lloc a la fundació del Centre Excursionista de Catalunya, encara plenament actiu avui. Però el que ens interessa aquí no és de fet la història de l'excursionisme, sinó el resultat de l'activitat d'aquestes entitats al llarg d'uns anys en els quals, veritablement, aixequen acta del que troben i descobreixen en les seves expedicions.

Com ja hem dit, aixequen acta de cada una de les seves sortides i aquestes seran publicades en els respectius butlletins. És en aquestes actes de les dues entitats en les que ens endinsarem enguany per conèixer com van veure i descriure el territori del Penedès a partir de 1878. Parlarem de camins, però com hem dit, des de la visió dels “caminants” que ens van precedir.

Per encetar la temporada, veiem una part de l'acta de l'Excursió col·lectiva a Vilafranca y encontorns, duta a terme els dies 12, 13 i 14 d'abril de 1879 per diversos membres de l’Associació d’Excursions Catalana.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada